Revista la PLIC – literatură, artă, atitudine

POSTBOX magazine – literature, art & attitude

APEL pentru contribuții / CALL for contribution

– – – – click ‘read more’ for English – – – –

RO

# 3 | Revista la PLIC | Apel pentru contribuții

Temele principale ale acestui număr sînt:
– Care este rolul banilor în artă, cultură și atitudinea contemporană?
– Perspective asupra proiectului legii lustrației.
Pentru al treilea număr al revistei invităm artişti, scriitori şi cercetători să ne trimită propuneri de colaborare şi texte. Textele nu trebuie să depășească 8.000 de caractere iar propunerile artistice (imagini, fotografii, film, sunet/muzică, etc.) trebuie să conțină un scurt concept împreună cu o listă a materialelor necesare realizării lor. Atît textele cît și propunerile trebuie să fie originale. Textele sau lucrările care au fost prezentate în alte reviste sau care sînt accesibile online nu vor fi selectate.
Data limită pentru expedierea propunerilor este 15 mai, 2010. Propunerile pot fi transmite prin email la adresa: andreea@oberliht.org.md
Revista la PLIC este cea mai nouă publicaţie culturală din Republica Moldova, o revistă obiect cu un caracter interdisciplinar şi experimental pronunţat, care îşi propune să reflecte şi să reunească tendinţele artistice şi literare ale tinerilor din Republica Moldova și România, dar şi din alte regiuni.
Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori dar și între exponenți ai altor domenii, insistînd pe rolul și importanța artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate multiculturală ce se confruntă cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.
Revista la PLIC nu este doar o publicație tipărită – ea se vrea un generator de evenimente capabile să producă schimbări semnificative în societate.

Revista la PLIC
Asociaţia Oberliht, Republica Moldova
str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”
Chișinău 2028
+ (373 22) 286317, + (373 22) 79370809 / Victor NEAGA
+ (40) 744 680 622 / Andreea TOMA
email: andreea(a)oberliht.org.md
vizitati site-ul revistei la:https://plic09.wordpress.com

EN


#3 | POSTBOX Magazine | Call for contributions

The main topics of this issue are:
– What is the role of money in art, culture and contemporary attitude?
– Perspectives over the project of lustration law.
For the third issue of the magazine we invite artists, writers and researchers to send us texts and collaboration proposals. Texts should not exceed 8000 characters and the artistic proposals (images, photos, movies, videos, sound/music, etc.) should contain a short concept along with a list of materials needed for their production. Both the texts and the artworks that have been previously published in other magazines or that may be accessible online will not be selected.
Deadline for proposals is 15 of May 2010. Please send your proposals to: andreea(a)oberliht.org.md
The POSTBOX Magazine is the newest cultural publication from the Republic of Moldova, with a strong interdisciplinary and experimental character, which aims at reflecting and unifying the artistic and literary trends of the youth from the Republic of Moldova and Romania, and other regions.
The POSTBOX Magazine encourages the communication among different groups of artists but also among representatives of other areas of interest, strengthening the role and the importance of art as a key ingredient in a multicultural society which faces the challenges of globalization.
The POSTBOX Magazine isn’t only a printed publication – its goal is to generate events which could bring significant changes to our society.

The POSTBOX Magazine
Oberliht Association, the Republic of Moldova
Gh. Asachi str. 53/1, lit. “A”
Chisinau 2028
+ (373 22) 286317, + (373 22) 79370809 / Victor NEAGA
+ (40) 744 680 622 / Andreea TOMA
email: andreea(a)oberliht.org.md
visit our web page at:https://plic09.wordpress.com

No comments yet»

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: