Revista la PLIC – literatură, artă, atitudine

POSTBOX magazine – literature, art & attitude

# 5 | Revista la PLIC | Apel pentru poveşti / POSTBOX Magazine | Call for stories

– – – – click ‘read more’ for English – – – –

RO

# 5 | Revista la PLIC | Apel pentru poveşti

Revista la PLIC îţi animă povestea!

Fie că te consideri old school într-ale desenelor copilăriei şi te amuzi când îţi aminteşti cum aşteptai ca Sandy Bell să nu-şi mai poarte părul strâns în două codiţe sau ca Ghena, crocodilul, să diversifice instrumentele la care poate cânta, fie că priveşti cu interes ce acţiuni ”represive” vor mai avea loc în ,,Dragon Ball Z.”şi prin ce mijloace îşi va mai învinge Ben 10 adversarii, Revista la Plic, pentru al cincilea număr al său, te invită să te întorci în fabuloasa lume a copilăriei. Aşteptăm poveşti, ilustraţii şi idei animate, menite să îţi ofere o pauză plăcută de la treburile cotidiene, de adult responsabil.

Textele nu trebuie să depășească 5.000 de caractere iar propunerile artistice (imagini, fotografii, film, sunet/muzică, etc.) trebuie să conțină un scurt concept împreună cu o listă a materialelor necesare realizării lor. Atât textele cât și propunerile trebuie să fie originale. Textele sau lucrările care au fost prezentate în alte reviste sau care sînt accesibile online nu vor fi selectate.
Data limită pentru expedierea propunerilor este 28 august 2010. Propunerile pot fi transmite prin email la adresa: andreea@oberliht.org.md
Revista la PLIC este cea mai nouă publicaţie culturală din Republica Moldova, o revistă obiect cu un caracter interdisciplinar şi experimental pronunţat, care îşi propune să reflecte şi să reunească tendinţele artistice şi literare ale tinerilor din Republica Moldova și România, dar şi din alte regiuni.
Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori dar și între exponenți ai altor domenii, insistînd pe rolul și importanța artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate multiculturală ce se confruntă cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.

Revista la PLIC
Asociația Oberliht
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinău 2028, Republia Moldova
+ (373 22) 286317, + (373) 79370809 / Victor NEAGA
+ (40) 744 680 622 / Andreea TOMA

email: andreea(a)oberliht.org.md

http://plic.oberliht.com
http://www.oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht

EN

# 5 | POSTBOX Magazine | Call for stories

Revista la PLIC bestows life into your story!

Whether you consider yourself to be an old-school when it comes to childhood cartoons and you smile remembering how you used to wait for Sandy Bell to stop wearing her hair woven in two tails or for Gena, the crocodile, to diversify the range of instrument which he played, or you watch anxiously the “repressive” actions that are to take place in “Dragon Ball Z” and by what means Ben 10 is going to defeat his opponents, Revista la PLIC, for its fifth issue, invites you to return to the fabulous world of childhood. We are waiting for stories, animated illustrations and ideas, meant to offer you a pleasant break from your responsible adult’s daily routine. 🙂

Texts should not exceed 5000 characters and the artistic proposals (images, photos, movies, videos, sound/music, objects, etc.) should contain a short concept along with a list of materials needed for their realization.
Deadline for proposals is 28 of August 2010. Please send your proposals to: andreea@oberliht.org.md
The POSTBOX Magazine is the newest cultural publication from the Republic of Moldova, with a strong interdisciplinary and experimental character, which aims at reflecting and unifying the artistic and literary trends of the youth from the Republic of Moldova and other regions.
The POSTBOX Magazine encourages the communication among different groups of artists but also among representatives of other areas of interest, strengthening the role and the importance of art as a key ingredient in a multicultural society which faces the challenges of globalization.

POSTBOX magazine
Oberliht Association
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinău 2028, Republic of Moldova
+ (373 22) 286317, + (373) 79370809 / Victor NEAGA
+ (40) 744 680 622 / Andreea TOMA
email: andreea(a)oberliht.org.md

http://plic.oberliht.com
http://www.oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht

No comments yet»

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: