Revista la PLIC – literatură, artă, atitudine

POSTBOX magazine – literature, art & attitude

#6 |Revista la PLIC | Apel pentru contribuții / POSTBOX Magazine | Call for contributions

Șahmatiști, 2009
foto: US Vladimir

– – – – click ‘read more’ for English – – – –

RO

#6 | Revista la PLIC | Apel pentru contribuții

Atât în limbajul cotidian, cât şi în lucrările de specialitate, sensurile conceptului de ,,comunitate” nu comportă limite precise. Deseori discutăm despre ,,comunităţi urbane”, ,,comunităţi rurale”, ,,comunităţi virtuale”, ,,comunităţi alternative” fără a sesiza sau a stabili elementele definitorii ale acestor forme de grupare umană. Care sunt criteriile în funcţie de care un grup devine o comunitate? Orientările valorice, dimensiunea, durata, localizarea, gradul de interacţiune, similitudinile de status sunt suficiente pentru a desemna o comunitate? Care sunt situaţiile în care o comunitate capătă vizibilitate? Există o conştiinţă identitară care se manifestă în cadrul unei comunităţi? Tu cărei comunităţi simţi că aparţii?
Revista la Plic te invită să îi clarifici toate aceste semne de întrebare / să povesteşti despre toate acestea în următorul său număr, lucky number 6.
P.S. Colaboratorilor le garantăm calitatea de membru al comunităţii din Plic.

Textele nu trebuie să depășească 5.000 de caractere iar propunerile artistice (imagini, fotografii, film, sunet/muzică, etc.) trebuie să conțină un scurt concept împreună cu o listă a materialelor necesare realizării lor. Atât textele cât și propunerile trebuie să fie originale. Textele sau lucrările care au fost prezentate în alte reviste sau care sînt accesibile online nu vor fi selectate.
Data limită pentru expedierea propunerilor este
10 octombrie 2010. Propunerile pot fi transmite prin email la adresa: andreea(a)oberliht.org.md

Revista la PLIC este cea mai nouă publicaţie culturală din Republica Moldova, o revistă obiect cu un caracter interdisciplinar şi experimental pronunţat, care îşi propune să reflecte şi să reunească tendinţele artistice şi literare ale tinerilor din Republica Moldova și România, dar şi din alte regiuni.
Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori dar și între exponenți ai altor domenii, insistînd pe rolul și importanța artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate multiculturală ce se confruntă cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.

Revista la PLIC | Asociația Oberliht
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinău 2028, Republica Moldova
+ (373 22) 286317, + (373) 79370809 / Victor NEAGA
+ (40) 744 680 622 / Andreea TOMA
email: andreea(a)oberliht.org.md

http://plic.oberliht.com
http://www.oberliht.com
http://www.facebook.com/oberlihtEN

# 6 | POSTBOX Magazine | Call for contributions


No matter if in plain language or in specialized terms, the concept of ‘community’ implies no specific limits. We often talk about ‘urban communities’, ‘rural communities’, ‘virtual communities’, ‘alternative communities’, but without determining or establishing the defining elements of these forms of human grouping. What are the criteria by which a group becomes a community? Its values, size, duration, location, degree of interaction, similarities between statuses etc. are these enough to designate a community? What are the situations when a community becomes visible? Is there a sense of identity that manifests itself in a community? What community do you feel that you belong to?
POSTBOX Magazine invites you to clarify all these matters / to tell what’s your opinion on communities in its next issue, lucky number 6.
P.S. We guarantee our collaborators full membership of the POSTBOX community.

Texts should not exceed 5000 characters and the artistic proposals (images, photos, movies, videos, sound/music, objects, etc.) should contain a short concept along with a list of materials needed for their realization.
Deadline for proposals is 10 of October 2010. Please send your proposals to: andreea@oberliht.org.md

The POSTBOX Magazine is the newest cultural publication from the Republic of Moldova, with a strong interdisciplinary and experimental character, which aims at reflecting and unifying the artistic and literary trends of the youth from the Republic of Moldova and other regions.
The POSTBOX Magazine encourages the communication among different groups of artists but also among representatives of other areas of interest, strengthening the role and the importance of art as a key ingredient in a multicultural society which faces the challenges of globalization.

POSTBOX magazine |
Oberliht Association
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinău 2028, Republic of Moldova
+ (373 22) 286317, + (373) 79370809 / Victor NEAGA
+ (40) 744 680 622 / Andreea TOMA
email: andreea(a)oberliht.org.md
http://plic.oberliht.com
http://www.oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht

No comments yet»

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: