Revista la PLIC – literatură, artă, atitudine

POSTBOX magazine – literature, art & attitude

APEL pentru contribuții / CALL for contributions

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Am coborât în ‚subsol’ unde ne veți găsi din 2011, însa în continuare suntem în așteptarea contribuțiilor voastre! Pentru urmatoarele numere așteptăm texte, proiecte de artă, campanii, obiecte, propuneri care pot fi integrate în formatul PLIC-ului.

În lipsa unei finanțări, revista va apărea într-un număr de 50 de exemplare, însă  PLIC-ul va servi în continuare drept o platforma de promovare a creației dumneavoastră, on-line si off-line.

Tocmai de aceea vă rugăm să ne trimiteți propunerile voastre. Textele nu trebuie să depășească 5.000 de caractere iar propunerile artistice (imagini, fotografii, film, sunet/muzică, etc.) trebuie să conțină un scurt concept împreună cu o listă a materialelor necesare realizării lor. Atît textele cît și propunerile trebuie să fie originale.

Noi le vom analiza după care autorii propunerilor selectate vor fi anunțați prin email. Propunerile pot fi transmise prin email la adresa: vladimir(a)oberliht.org.md

Revista la PLIC este o nouă publicaţie culturală din Republica Moldova, o revistă obiect cu un caracter interdisciplinar şi experimental pronunţat, care îşi propune să reflecte şi să reunească tendinţele artistice şi literare ale tinerilor din Republica Moldova și România, dar şi din alte regiuni.

Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori dar și între exponenți ai altor domenii, insistînd pe rolul și importanța artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate ce se confruntă cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.

Revista la PLIC | Asociația Oberliht
str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”
Chişinau 2028, Republica Moldova
+ (373 22) 286317
email: vladimir(a)oberliht.org.md
http://plic.oberliht.com
http://oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht
http://www.facebook.com/pages/Revista-la-PLIC/107192812647279

EN

– – – – –

We went under the ground where you’ll find us since 2011, but we’re still looking forward for your contributions! For our next issues we are looking for texts, art projects, campaigns, objects, proposals that fit the POSTBOX format.

Lacking financial support POSTBOX magazine will be printed in 50 copies, but it will continue to be a platform for promoting artistic and literary creation, on-line and off-line.

That’s why we ask you to send your proposals. Texts should not exceed 5000 characters and the artistic proposals (images, photos, films, videos, sound/music, objects, etc.) should contain a short concept along with a list of materials needed for their realization. Both texts and artistic proposals must be original.

We will analyze them and the authors whose proposals were selected will be announced by e-mail. Please send your proposals to: vladimir(at)oberliht.org.md

The POSTBOX Magazine is a new cultural publication from Republic of Moldova, with a strong interdisciplinary and experimental character, which aims at reflecting and unifying the artistic and literary trends of the youth from the Republic of Moldova and from abroad.

The POSTBOX Magazine encourages the communication among different groups of artists but also among representatives of other areas of interest, strengthening the role and the importance of art as an active ingredient in a society that faces the challenges of globalization.

POSTBOX magazine | Oberliht Association
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinău 2028, Republic of Moldova
+ (373 22) 286317
email: vladimir(at)oberliht.org.md
http://plic.oberliht.com
http://oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht
http://www.facebook.com/pages/Revista-la-PLIC/107192812647279

%d blogeri au apreciat: