Revista la PLIC – literatură, artă, atitudine

POSTBOX magazine – literature, art & attitude

#8 |Revista la PLIC | Apel pentru contributii / POSTBOX Magazine | Call for contributions

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Am coborât în ‚subsol’ unde ne veți găsi din 2011, însa în continuare suntem în așteptarea contribuțiilor voastre! Pentru urmatorul număr am decis sa vorbim despre proza contemporana. Cum este influențată de viața socio-politică? Ce schimbări aduce ea? Care e cartea de proză contemporană pe care ați citit-o și ați simțit că e o bucata din realitatea în care vă aflați? Putem vorbi de o nouă proză contemporană basarabeană? Într-un sens mai larg, vă rugăm să ne spuneți în ce măsură realitatea socio-politică influențează viața culturală? În ce raport se află aceste două fenomene?
Pe lângă un eventual răspuns la aceste întrebări, așteptăm și creații literare si artistice.

În lipsa unei finanțări, revista va apărea într-un număr de 50 de exemplare, însă  PLIC-ul va servi în continuare drept o platforma de promovare a creației dumneavoastră, on-line si off-line.

Tocmai de aceea vă rugăm să ne trimiteți propunerile pînă la data de 15 februarie 2011. Textele nu trebuie să depășească 5.000 de caractere iar propunerile artistice (imagini, fotografii, film, sunet/muzică, etc.) trebuie să conțină un scurt concept împreună cu o listă a materialelor necesare realizării lor. Atît textele cît și propunerile trebuie să fie originale.

Noi le vom analiza pînă la data de 25 februarie 2011, după care autorii propunerilor selectate vor fi anunțați prin email. Propunerile pot fi transmise prin email la adresa: vladimir(a)oberliht.org.md

Revista la PLIC este cea mai nouă publicaţie culturală din Republica Moldova, o revistă obiect cu un caracter interdisciplinar şi experimental pronunţat, care îşi propune să reflecte şi să reunească tendinţele artistice şi literare ale tinerilor din Republica Moldova și România, dar şi din alte regiuni.

Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori dar și între exponenți ai altor domenii, insistînd pe rolul și importanța artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate multiculturală ce se confruntă cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.

 

Revista la PLIC | Asociatia Oberliht
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinau 2028, Republica Moldova
+ (373 22) 286317
email: vladimir(a)oberliht.org.md
http://plic.oberliht.com
http://oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht

EN

– – – – –

We went under the ground where you’ll find us in 2011, but we’re still looking forward for your contributions! For our next issue we decided to talk about contemporary prose and fiction. How is it influenced by the socio-political life? What changes does it bring? What is the book of contemporary fiction you have read and felt as if it were a piece of your reality? More generally, how does the socio-political reality influence the cultural life, and what is the relation between these two?
Besides your texts covering the above-mentioned topic we will be waiting for other literary and artistic proposals.

Lacking financial support POSTBOX magazine will be printed in 50 copies, but it will continue to be a platform for promoting artistic and literary creation, on-line and off-line.

That’s why we ask you to send your proposals till February 15, 2011. Texts should not exceed 5000 characters and the artistic proposals (images, photos, films, videos, sound/music, objects, etc.) should contain a short concept along with a list of materials needed for their realization. Both texts and artistic proposals must be original.

We will analyze them and the authors whose proposals were selected will be announced by e-mail till February 25, 2011. Please send your proposals to: vladimir(at)oberliht.org.md

The POSTBOX Magazine is the newest cultural publication from the Republic of Moldova, with a strong interdisciplinary and experimental character, which aims at reflecting and unifying the artistic and literary trends of the youth from the Republic of Moldova and from abroad.

The POSTBOX Magazine encourages the communication among different groups of artists but also among representatives of other areas of interest, strengthening the role and the importance of art as an active ingredient in a multicultural society, which faces the challenges of globalization.

POSTBOX magazine | Oberliht Association
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinău 2028, Republic of Moldova
+ (373 22) 286317
email: vladimir(at)oberliht.org.md
http://plic.oberliht.com
http://oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht

No comments yet»

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: